Follow

Jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg skulle udskifte min desktop i år - jeg havde bare ikke forestillet mig, at det skulle være *lige nu*. 🤯

Who knew, at det kunne tage livet af en computer at klappe den lidt på låget, fordi blæserne klaprede lidt? 😂

Also, hvis nogen har tips til, hvad der kan være galt, når den tænder uden at brokke sig, men der ikke kommer noget signal til skærmen, så tager jeg imod med kyshånd. Er grafikkortet bare dødt? ❤️

@joelving Måske er ledningen mellem bundkort og kabinetblæser gået løs.
Eller det samme for grafikkortet?

@davengkel Blæserne kører fint. Computeren tænder også fint og laver ingen hidsige POST-bip. Der er bare intet signal, hverken via gfx (3xdp + hdmi) eller bundkortet (hdmi). 😬
Skærmen lader også til at være ok, den viser menuerne helt fint.

@davengkel Det viste sig at være rammene. 🤯 Jeg flyttede dem over i de andre slots, og så virker den igen. ❤️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!